Kwaliteit

Kwaliteit als fundament

We zetten ons in voor het leveren van hoogwaardige zorg die voldoet aan de individuele behoeften en verwachtingen van onze cliënten. Kwaliteit vormt het fundament van onze dienstverlening en is verweven in elk aspect van wat we doen. Van medische zorg tot aanvullende activiteiten streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin de gezondheid en het welzijn van onze cliënten op de eerste plaats staan.

Brancheorganisatie SPOT

Huize ten Berghe is aangesloten bij brancheorganisatie SPOT. SPOT is een branchevereniging die zich inzet voor kleinschalige Thuis- en Woonzorgaanbieders. SPOT is er van overtuigd dat kleinschalige zorg het best bijdraagt aan het welzijn van de bewoner. De bij SPOT aangesloten zorgaanbieders vinden een hoge kwaliteit van zorg belangrijk, maar persoonlijke aandacht voor de bewoner belangrijker. Daarom ondertekent elk lid het Kwaliteitsreglement van de vereniging waarin afspraken over niet alleen de kwaliteit van de zorg maar ook over het doen en nalaten van de zorgverlener zijn vastgelegd.

Kwaliteitsverslag

Huize ten Berghe zal ieder jaar een kwaliteitsverslag publiceren om hiermee openheid en transparantie te geven over de zorg. In het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag.

Download het kwaliteitsverslag (pdf)

Privacy

Privacy/ AVG: Huize ten Berghe behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Huize ten Berghe draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld. Huize ten Berghe streeft er naar om de privacy van haar cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners. Op de volgende pagina’s leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.

Referenties

Neem gerust een kijkje op Zorgkaart Nederland waar ervaringen die zijn opgedaan in Huize ten Berghe worden gedeeld.

Wij leren graag! Bent u niet tevreden lees dan hier hoe u dit ons kan laten weten. 

Cliëntenvertrouwenspersoon wet Zorg en Dwang

In het kader van de nieuwe wet Zorg en Dwang hebben alle bewoners wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon.

Een cliëntenvertrouwenspersoon kan voor u van betekenis zijn als u een vraagstuk heeft m.b.t. de inzet van onvrijwillige zorg. Voorbeelden hiervan zijn: het gebruik van een bedhek of het inzetten van een bewegingsmelder.

Het beleid van Huize ten Berghe is gericht op het voorkomen van het inzetten van onvrijwillige zorg. We doen er alles aan om het gebruik van deze maatregelen te voorkomen. Een besluit om toch onvrijwillige zorg in te zetten, wordt altijd in overleg met de (huis)arts en de bewoner of diens vertegenwoordiger genomen.

Voor onze regio is de rol van cliëntenvertrouwenspersoon toegekend aan LSR. U kunt deze organisatie telefonisch bereiken via 088-2015920

Kwaliteit@

Huize ten Berghe is sinds 2020 aangesloten bij Kwaliteit@

Kwaliteit@ is een kwaliteitskader voor kleinschalige woonzorghuizen, waarbij op een praktische manier kwaliteit zichtbaar wordt gemaakt. Het welzijn van de bewoner staat centraal, dit wordt gewaarborgd door 10 klantbeloften.

De klantbeloften zijn:

  1. Hier voel ik mij thuis
  2. Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis
  3. Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden
  4. Ik krijg passende zorg en ondersteuning
  5. Ik eet en drink naar wens
  6. Hier doe ik ertoe en mag ik mijzelf zijn
  7. Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn
  8. Ik heb medewerkers om mij heen die mij kennen en ik vertrouw
  9. De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij
  10. De organisatie is professioneel en medewerkers werken met plezier

 Voor meer informatie klikt hier

Erkend leerbedrijf

Huize ten Berghe is een SBB erkend leerbedrijf. Ben jij opzoek naar een stage-/leerbedrijf neem dan gerust contact met ons op.

Tevredenheid

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. We willen graag van u leren hoe het beter kan. In de Klachtenregeling leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Wilt u meer weten over
Huize ten Berghe?

Laat u gegevens bij ons achter en wij nemen contact met u op en houden u op de hoogte.

 

Vera Vrolijk
Directeur

* verplichte velden